Paseo Guitar MusicPaseo Guitar Music

är ett förlag som har specialiserat sin utgivning på nyskriven musik

med inriktning på undervisningsmaterial

för lite längre komna elever.

Musiken försöker anpassa sig till ungdomars smak

utan att för den skull lämna den klassiska stilen


Förlaget Paseo Guitar Music

startades och drivs av Paul Helltén.

Han är sedan 1980 gitarrlärare inom Kommunala Musikskolan i Göteborg.

Dessutom har har varit flitig i att ge konserter, underhålla på pubar,

anordna program på sjukhus och vårdinrättningar,

ofta i samarbete med flöjtisten Antonio Tafuri.

I dessa sammanhang har han ofta stött på bra arrangemang  för gitarr (och t.ex. flöjt)

samt andra musikstycken av kollegor och vänner

som han tyckte var väl värda att publiceras för en bredare publik.

Ett annat behov har varit undervisningslitteratur för lite längre komna gitarrelever.

Så kom förlaget Paseo Guitar Music till.


Välkommen att se Dig omkring på hemsidan

och välkommen att beställa dina noter!

Home